Akkommodere

Akkommodere
Fremmedord som kan have følgende betydning tillempe, tilpasse, gøre tilpas eller skaffe husrum.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • akkommodere — ak|kom|mo|de|re vb., r, de, t (tilpasse) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”